Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Książka czeskiego prezydenta Vaclav Klausa pt. "Kde začíná zítřek" („Gdzie zaczyna się jutro“) ukazała się w polskim przekładzie. Autor przedstawi swoją najnowszą publikację dn. 12.12.2011 o godzinie 14.00 w Auditorium Lopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po polskiej antologii artykułów, esejów i przemówień na temat integracji europejskiej pt., „Czym jest europeizm?” oraz polskiego tłumaczenia książki „Błękitna planeta w zielonych okowach“ dotyczącej kontrowersyjnej doktryny globalnego ocieplenia – obie zostały wydane w 2008 r. – ukaże się w Polsce kolejna książka czeskiego prezydenta Vaclava Klausa: „Gdzie zaczyna się jutro” (Ossolienum, Wrocław 2011). W ramach wizyty we Wrocławiu (12 - 13.12.2011) Vaclav Klaus osobiście przedstawi swoją książkę studentom Uniwersytetu Wrocławskiego 12 grudnia 2011 o godzinie 14:00 w Auli Leopoldina.

Sam autor w swojej książce, która jest punktem przecięcia społeczno-naukowego oraz narodowo-gospodarczego podejścia do przekształcenia społeczeństwa od komunizmu do demokracji i gospodarki wolnorynkowej, powiedział: "Mimo że w setkach artykułów, przemówień i wywiadów, a także dziesiątkach książek wydanych w ciągu ostatnich dwudziestu lat, starałem się powiedzieć właściwie wszystko, co o naszych czasach uznałem za konieczne powiedzieć, często czuję oczywiste niezrozumienie i martwi mnie nieustanne błędne interpretowanie moich poglądów. Może być to winą tego, że w tych swoich tekstach nie jestem "crystal clear", jak mówi Milton Friedman, a być może również tego, że całość swoich poglądów widzę tylko ja sam i że w swoich krótkich, będących produktem ubocznym swojej pełnowartościowej i mnie w pełni wyczerpującej działalności politycznej generowanych tekstach, do tej pory nie zaoferowałem szerszego zakresu. Krok w tym kierunku, nieco bardziej spójnego, to jest intencją tej książki...
(...) Nie chcę deklarować swojej pozycji ex-ante, powinna wynikać z tekstu, ale chcę powiedzieć, że podstawową ramą (lub - jak czasami się mówi - zasadą aksjalną) mojego myślenia jest wolność - lub dążenie do minimalizacji ingerencji państwa w życie ludzi - jako najwyższe kryterium oceny przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego życia, jako wyjściowe spojrzenie na komunizm, transformację, dzień dzisiejszy i przyszłość…"

Więcej na: http://www.klaus.cz/clanky/1153