Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w 1968 roku zamknęła pewien rozdział w polsko-czechosłowackich relacjach obu stron. Pierwsze porozumienie podpisano jeszcze w 1947 roku. Opis i analizę tych 20 lat wzajemnych stosunków to przewodni temat najnowszej publikacji Anny Szczepańskiej „Warszawa-Praga 1948-1968. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu”.

Książka ukazała się tego roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Publikacja szybko zniknęła z księgarskich półek, dlatego mając na uwadze zainteresowanie tytułem wydawca zdecydował się na wznowienie pozycji.

Więcej informacji: http://www.rp.pl/artykul/645723.html?print=tak

Na wszystkie pytania odnośnie do publikacji odpowiada wydawca, dostępny pod adresem mailowym wnus@wneiz.pl