Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Jest to poetycka historia z krótką biografią, przetłumaczona na pięć języków. Publikacja zawiera dane historyczne i małe fotografie bazyliki w sepii. Teksty są w języku czeskim, niemieckim, polskim, łużyckim, esperanto i angielskim.

Najstarsze pisemne wzmianki o Zdzisławie pochodzą z początku XIV w., tzn. z okresu mniej więcej pół wieku po jej śmierci. Wzmianki te znajdują się w kronice Dalimila i w kronice Żdiarskiej. Kim była owa kobieta, która urodziła się około 1220 r. na Morawach, w miejscowości Křižanov i zmarła na początku 1252 r. w Jabłonnem w Podještědí? Od jej śmierci aż do dziś jej grób czczony jest nieustannie przez wierzących. Przyjeżdżają tu pielgrzymi nie tylko z Czech i Moraw, ale również ze Słowacji, Polski, Łużyc, Niemiec i Austrii.

Informacja o autorce:

Maria Dolistová urodziła się w 1951 r. w Pradze. Czerpie z tradycji duchowej nie tylko poezji czeskiej, ale również poezji innych narodów, przyrody i pobytu wypełnionego ruchem i kontemplacją. Zwraca uwagę nie tylko na zewnętrzne zjawiska w przyrodzie i w ludzkim postępowaniu, ale chce pojąć także to „coś” pod i za wszystkim, postrzega niezwykłość istnienia i całego wszechświata. Jest autorką tekstów pieśni o tematyce biblijnej, które zostały opracowane muzycznie przez północno czeskiego kompozytora PhDr. Jana Bůžka. Do tekstu jej wiersza „Legenda o św. Wojciechu” tenże kompozytor skomponował kantatę (1996). Autorka uczestniczy w konkursach literackich w województwie północno czeskim i poza nim. W 1994 r. wyszedł jej pierwszy zbiór wierszy „W sieci rybaka” – wydawnictwa Řád w Pradze, w r. 2000 „Z posmakiem ziemi” i w r. 2002 zbiór „Zarośnięte ścieżki” wydawnictwa Alfa – Omega w Pradze. Zbiory zawierają wiersze z liryką przyrody, refleksje życia i wiersze  nastawieniu duchowym. W zbiorze „Zarośnięte ścieżki” są również dwa obszerniejsze wiersze epiczne poświęcone dwum kobietom oddzielonym od siebie odległością stuleci – pomimo tego bliskich sobie swym heroicznym humanizmem, kobietom narodu czeskiego – pani Zdislavie z Lemberga z pierwszej połowy XIII wieku i doktor Vlaście Kálalovej-Lottiovej z wieku XX.

Informacje o tłumaczce:

Zofia Kamieniecka urodziła się 27 grudnia 1920 r. w Częstochowie. Tam uczęszczała do katolickiej szkoły „Nauka i Praca”. Maturę zdała w maju 1939. W czasie drugiej wojny światowej prowadziła tajne lekcje i studiowała pedagogikę. Po zakończeniu wojny uzyskała dyplom i uczyła matematyki, najpierw w Częstochowie a potem w różnych miastach na Pomorzu. Autorka pisze po polsku i w esperanto i jednocześnie tłumaczy z języka polskiego na esperanto. Jej poezja ma przede wszystkim religijny i patriotyczny charakter. Jej wiersze są publikowane w czasopismach esperanckich i prezentowane na esperanckich spotkaniach i konferencjach. Oryginalne wiersze i przekłady Zofii Kamienieckiej wychodzą w czasopismach esperanckich i informatorach jak Frateco“ (Braterstwo), „Dio Benu“ (Boże Błogosław), „Gdanska Esperantisto“ (Gdański Esperantysta), jego redaktorem naczelnym jest od roku 1989. 

Wydawnictwo ŘÁD  http://dachovsky.webpark.cz