Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie serdecznie zaprasza od 16 maja na wystawę poświęconą środkom transportu, tym razem czeskim i słowackim!

Autor wystawy, Igor Przybylski, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na swoich pracach uwiecznił koleje w Czechach i na Słowacji. Projekt „Czecho-Słowacja” ma być próbą utrwalenia, znalezienia tego, co jeszcze z minionej epoki zostało i nadal funkcjonuje w obu krajach. Bohaterami prac są różne lokomotywy z dawnej Czechosłowacji, które do dziś kursują po czeskich i słowackich torach, a także niezwykłe stacje kolejowe z tego obszaru. Zapraszamy miłośników kolejnictwa w każdym wieku!

Więcej informacji: http://www.muzkol.pl/pl/Home/Default.aspx