Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

30 kwietnia rozpocznie się 15. przegląd filmowy w Cieszynie, który, jak co roku, proponuje widzom nie tylko niezwykle bogaty program filmowy, ale również wiele koncertów, pokazów plenerowych czy spotkań z niezwykłymi twórcami. Na tegoroczną edycję zaplanowano między innymi przegląd dzieł Jerzego Stuhra.

Kino na Granicy to festiwal poświęcony przede wszystkim nowemu kinu polskiemu, czeskiemu oraz słowackiemu, nie zabraknie jednak retrospektyw i filmowych klasyków. W tym roku widzowie będą mieli okazję przyjrzeć się bliżej twórczości słowackiego reżysera Petra Solana, Jerzego Stuhra, oraz rodziny Ondříčków – znakomitego autora zdjęć filmowych Miroslava Ondříčka (ojca), oraz producenta i reżysera Davida Ondříčka (syna).

Oprócz retrospektyw i przeglądu nowego kina, zaplanowano także kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich poświęcony będzie kinu gatunkowemu – w tym roku będą to środkowoeuropejskie filmy muzyczne i musicale. Inny blok, o tajemniczej nazwie „Temat: Rzeka”, zaprezentuje dzieła, w których istotną rolę odgrywają rzeki. Widzowie będą mieli również okazję przyjrzeć się relacji Izrael – Palestyna w filmie, dzięki blokowi „Granice i mury świata”.

Bogaty program filmowy dopełnią różne wydarzenia towarzyszące, między innymi wieczorne koncerty w klubie festiwalowym na Zamku.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu można uzyskać na stronie internetowej: http://www.kinonagranicy.pl/index.php?lang=pl