Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Od 15 września w Domu Literatury w Łodzi będzie można zobaczyć wystawę poświęconą twórczości i sylwetce utalentowanego malarza, poety i pisarza Josefa Čapka, brata słynnego Karla Čapka, autora niedawno wydanych w Polsce „Listów z podróży“.

 

Josef Čapek (1887-1945) – jest znany głównie dzięki długoletniej współpracy literackiej ze swoim bratem – Karelem Čapkiem, jednak najważniejszym polem jego artystycznych zainteresowań było malarstwo. Podczas pobytu w Paryżu (1910-11) zetknął się z ówczesną awangardą i zafascynował kubizmem. Jego rysunki ukazywały się w różnych czasopismach, m.in. w Lidovych novinach.

Wspólnie z Karlem napisał szereg sztuk teatralnych i opowiadań, publikował również na własny rachunek. Według Karla to właśnie Josef wymyślił słowo robot (po raz pierwszy użyte w dramacie R.U.R. Karla), rozpowszechnione w wielu językach jako określenie mechanicznego urządzenia wykonującego automatycznie pewne zadania człowieka.

Pod koniec lat 30. był krytykiem nazizmu, występował przeciw Adolfowi Hitlerowi. Po zajęciu Czechosłowacji przez Niemców został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym. Zmarł w Bergen-Belsen tuż przed zakończeniem wojny.

Ekspozycja prezentuje twórczość literacką i malarską Josefa Čapka, jak również opowiada o jego życiu, młodości, okresie studiów, początkach twórczości, czasie przedwojennej awangardy, pracy zawodowej oraz walki z totalitaryzmem zakończonej tragicznie w obozie koncentracyjnym.

W ramach wystawy będzie prezentowany film dokumentalny pt. „Niekończąca się wędrówka Josefa Čapka”.

Czeskie Centrum jest współorganizatorem wydarzenia.

DOM LITERATURY W ŁODZI
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź