Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Zapraszamy do zapoznania się z twórczością kluczowego czeskiego artysty XX w. Jiřígo Kolářa. Po raz pierwszy w Polsce Dzienniki w formie książkowej i jako audiobook!

Twórczość literacka Kolářa wciąż nie jest szerzej znana poza granicami Czech. Światową sławę zdobył głównie jako artysta (wystawy między innymi w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku). Całą wiedzę i umiejętności plastyczne zawdzięczał tylko swojej dociekliwości i wrażliwości na otaczający go świat. Po 1934 roku pod wpływem dwudziestowiecznej awangardy zaczął tworzyć wiersze i kolaże. Największy wpływ na jego twórczość miała działalność w Grupie 42 (Skupina 42), której najważniejszym postulatem było osadzenie sztuki w odpowiednim dla współczesnego człowieka środowisku miejskim.

Wydanie Naocznego świadka Jiříego Kolářa ma na celu przybliżenie polskiemu czytelnikowi jego twórczości. Naoczny świadek to poetycki zapis 12 miesięcy z życia Kolářa z roku 1949. Towarzyszymy autorowi w smutkach i radościach dnia codziennego, oglądając świat oczami poety. Dziennik tak w formie pisanej, jak i formie plastycznej – kolaże tworzone z obrazów codziennego życia, są najlepszym przykładem takiego wyznania artysty.

Naoczny świadek to jedno z najwybitniejszych dzieł w dorobku Kolářa. W jednym ze swych tekstów powiada, że „niemożliwość zwłoki czyni z dziennika sprawiedliwą formę poetycką”… Dawanie świadectwa to, zdaniem Kolářa, odnoszący się do sztuki nakaz moralny.
 Fragment recenzji dr. Leszka Engelkinga

Przełożyła: Renata Putzlacher-Buchtová
Wydawca: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Wydanie dzienników towarzyszy organizowanej przez MOCAK wystawie Kolaż z łasiczką Jiříego Kolářa, pierwszej od lat monograficznej prezentacji twórczości jednego z najwybitniejszych czeskich artystów w Polsce. Otwarcie wystawy: 19.10.2012 http://warsaw.czechcentres.cz/program/travel-events/jiri-kolar-pcherza/

Jiří Kolář (1914–2002) – czeski poeta, dramaturg, tłumacz i plastyk. Po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej zarabiał jako stolarz. W 1934 roku zaczął tworzyć surrealistyczne kolaże i pisać wiersze inspirowane poetyzmem i futuryzmem. Po raz pierwszy wystawiał w 1937 roku. Był jednym z założycieli czeskiej grupy Skupina 42, składającej się z literatów i plastyków. Więziony w okresie stalinowskim, po 1970 roku otrzymał zakaz publikowania. Zdobył światową sławę jako plastyk, często wystawiając za granicą, w latach 70. między innymi w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Po 1979 roku przebywał na emigracji, mieszkając głównie w Paryżu. W 1997 roku zdecydował się na powrót do Pragi, gdzie mieszkał aż do śmierci.