Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Serdecznie zapraszamy na koncert lutniowy czeskich wirtuozów: Marty Kratochvílovej – flet traverso oraz Jana Čižmářa – lutnia. Muzykom towarzyszyć będą studenci Letniej Akademii Muzyki Dawnej: Bára Hulcová, Kamil Remeš, Jakub Mitrík. Podczas koncertu muzycy będą również prezentować swoje intrumenty historyczne.

Dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić na

koncert muzyki dawnej w wykonaniu czeskich wirtuozów

połączony z prezentacją instrumentów historycznych

Marta Kratochvílová – flet traverso

Jan Čižmář – lutnia

oraz jego studenci Letniej Akademii Muzyki Dawnej

Bára Hulcová, Kamil Remeš, Jakub Mitrík

w programie utwory m. in.:

G. Fingera,  S. L. Weissa, J. A. Losy‘ego, J. A. hrabiego Questenberga, A. Caputiego


        10 lipca 2014, godz. 18:00         
Czeskie Centrum, Al. Róż 16 


po koncercie zapraszamy na lampkę wina

ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń