Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Od 21 marca, przez najbliższe prawie trzy miesiące potrwa cykl spotkań o czeskiej kulturze „Czuli barbarzyńcy“ w Bielsku-Białej: spotkania, projekcje filmów, dyskusje ze znakomitymi gośćmi, między innymi Aleksandrem Kaczorowskim, Mariuszem Suroszem czy Mariuszem Szczygłem oraz twórcami czeskimi reżyserem Petrem Zelenką czy pisarzem Petrem Šabachem.

Cykl ma na celu przyjrzenie się temu, jak wyglądają nasze relacje z południowymi sąsiadami i jakie stereotypy funkcjonują we wzajemnym myśleniu obu narodów. Zaproszeni goście polscy opowiedzą o swoim spojrzeniu na Czechów, goście czescy zaś o tym, jak Czesi postrzegają siebie samych. Opowiedzą również o swojej twórczości,

Organizatorzy przygotowali również pokazy filmów czeskich, których tłem jest dwudziestowieczna historia Czechosłowacji. Każdej projekcji towarzyszyć będzie prelekcja – komentarz, który pozwoli ujrzeć ukazane w filmie problemy w pełniejszym świetle.

Cykl uświetni koncert Artura Andrusa, który zaśpiewa miedzy innymi „Cieszyńską” – słynny przebój naszego ubiegłorocznego gościa, Jaromira Nohavicy. Liryzm i humor piosenek śpiewanych przez Andrusa bliski jest klimatowi twórczości czeskiego barda.

Spotkania zakończy uroczysty wieczór, podczas którego krakowski Teatr MIST, wyrastający z tradycji teatru Tadeusza Kantora, pokaże sztukę, zatytułowaną Love story według Bohumila Hrabala w reżyserii Stanisława Michno. Ponieważ samego twórcy Zbyt głośnej samotności, będącego niewątpliwie patronem i duchem naszego cyklu, zaprosić już nie możemy, chcielibyśmy, by chociaż w ten sposób był tu obecny.

Oglądajmy razem skomplikowany czeski świat, bo jest on – parafrazując Hrabala – opętańczo piękny, nie dlatego, że taki jest, ale że my go tak widzimy…

„Czuli barbarzyńcy" potrwają od 21 marca do 28 maja 2013 roku.

Szczegółowe informacje: http://www.czulibarbarzyncy.pl/program.html