Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Z inicjatywy polskich studentów etnologii narodził się pomysł cyklicznych spotkań studentów etnologii i antropologii kulturowej ze środkowej Europy. W I Międzynarodowym Zjeździe wezmą udział studenci etnologii z państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry).

Proponowane działania:

  • Konferencja naukowa studentów etnologii poświęcona roli antropologii we współczesnym świecie
  • Prezentacja każdego z ośrodków akademickich, kraju, z którego pochodzi delegacja (pokaz tańca, stroju ludowego, filmu, itp.)
  • Stała ekspozycja w holu głównym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie prezentująca wszystkie uniwersyteckie ośrodki etnologiczne, których przedstawiciele biorą udział w zjeździe
  • Warsztaty: studenci z każdego ze zgłoszonych ośrodków mogą przygotować warsztaty, które zaproponują reszcie uczestników zjazdu
  • Wspólne zwiedzanie Cieszyna w formie gry terenowej przygotowanej przez studentów z Cieszyna
  • Występ Międzywydziałowego Zespołu Folkowego „FolkUŚ”
  • Etno party w klubie studenckim Panopticum

Wśród zaproszonych ośrodków biorących udział w I Zjeździe znalazły się również Univerzita Karlova z Pragi oraz Masarykova univerzita z Brna.

Więcej informacji:
http://www.facebook.com/pages/Ethnology-without-borders/284703988259987?sk=wall oraz: http://ethnologywithoutborders.pl/