Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Przy okazji setnej rocznicy narodzin prozaika Bohumila Hrabala (1914 – 1997) Czeskie Centrum we współpracy z Portalem czeskiej literatury oraz wydawnictwem Czuły Barbarzyńca Press ogłasza konkurs tłumaczeniowy skierowany do młodych tłumaczy. Udział w konkursie mogą wziąć tłumacze z języka czeskiego na język polski w wieku do lat 35.

I nagrodą w konkursie jest kilkudniowy pobyt w Pradze połączony z udziałem w wydarzeniach obchodów rocznicy narodzin Bohumila Hrabala, spotkaniem z badaczami i znawcami jego twórczości (np. Tomáš Mazal, Ivo Krobot) oraz udziałem w międzynarodowych warsztatach tłumaczeniowych. Zwycięzca konkursu weźmie również udział w praskiej Nocy Literatury oraz Targach książki Svět knihy 2014. Czeskie Centrum roześle również list polecający zwycięskiego tłumacza do największych wydawnictw w Polsce.

Termin pobytu w Pradze dla zwycięzcy konkursu: 14 – 17 maja 2014

Osoby, które uzyskają II i III miejsce w konkursie nagrodzone zostaną publikacjami książkowymi poświęconymi tematyce czeskiej kultury.

Dodatkowo jednemu z uczestników konkursu tłumaczeniowego przyznana zostanie nagroda specjalna: wydanie przekładu jednej z książek Bohumila Hrabala w wydawnictwie Czuły Barbarzyńca Press.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić tłumaczenie z języka czeskiego na język polski dwóch tekstów konkursowych:

Umělé osudy, Sebrané spisy Bohumila Hrabala t. 3

Mí přátelé z dětství, Sebrané spisy Bohumila Hrabala t. 12 

Teksty konkursowe można uzyskać zgłaszając chęć udziału w konkursie pod adresem mailowym: banka@czech.cz

W konkursie nie mogą być uwzględnione prace, które tłumacz opublikuje lub upubliczni przed rozstrzygnięciem konkursu.

Tłumaczenie tekstu konkursowego należy przesłać w formacie doc lub pdf na adres: banka@czech.cz. Razem z tłumaczeniem na wskazany adres e-mail należy wysłać skan dowodu osobistego tłumacza oraz dane kontaktowe (telefon, email, adres korespondencyjny).

Teksty przekazane zostaną do oceny jury anonimowo, każdy z uczestników proszony jest o wskazanie pseudonimu konkursowego, którym oznaczone zostanie jego tłumaczenie. W tytule wiadomości mailowej prosimy o wpisanie: KONKURS TŁUMACZENIOWY ZGŁOSZENIE

Termin nadsyłania tłumaczeń: 28 lutego 2014

Termin ogłoszenia wyników: 31 marca 2014

O wynikach konkursu uczestnicy poinformowani zostaną drogą mailową. Nagrody wręczone zostaną w połowie kwietnia 2014 podczas koncertu organizowanego w Czeskim Centrum Kultury przy Al. Róż 16 dla uczestników konkursu.

O wynikach konkursu decyduje jury, w którego skład wejdą tłumacze z języka czeskiego, bohemiści, wydawcy.

Konkurs tłumaczeniowy ogłoszony zostaje jednocześnie czternastu krajach. W każdym z krajów wyłoniony zostanie jeden zwycięzca.