Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że pod koniec ubiegłego roku w wieku 80 lat zmarł wybitny czeski artysta malarz Osvald Klapper - malarz, grafik, ilustrator, autor plakatów do wielu roczników festiwali chopinowskich w Mariańskich Łaźniach - znawca i niestrudzony propagator twórczości Fryderyka Chopina.

W Polsce był znany właśnie z plakatów i grafik podejmujących  tematykę chopinowską. Swoje prace przedstawiał w Warszawie w roku 1999 na czeskiej wystawie poświęconej Chopinowi  oraz w roku 2000 w ramach XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W minionym roku przygotował dla Czeskiego Centrum i polskiego Towarzystwa Fryderyka Chopina obszerny wybór swoich czarno-białych i kolorowych grafik o tematyce chopinowskiej pt. "Chopin w Czechach na wesoło", który został zaprezentowany w kilku miastach Polski.  

Ogrom jego pracy z trudem doczeka się godnego kontynuatora. Wszyscy będziemy za nim tęsknić.