Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Na czwarte spotkanie z czeską kulturą popularną zapraszamy 16 stycznia o godz. 18.00. Spotkanie przebiegnie pod znakiem czechosłowackiej muzyki popularnej, a poprowadzi je wykładowca Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, dr Robert Kulmiński.

 „Lady Carneval“ – „Modlitwa dla Marty“ –„ W malowanym dzbanku“. Trzy osoby, trzy piosenki, trzy losy, które staną się okazją do rozważań o przemianach w Czechosłowacji od lat 60‘ poprzez okres normalizacji aż do Aksamitnej Rewolucji.

Dr Robert Kulmiński jest znawcą czeskiej kultury popularnej, wykładowcą Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej oraz Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy 16 stycznia, godz. 18.00, Czeskie Centrum, Al. Róż 16.