Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Już tylko do 14 lutego można składać wnioski w nowej edycji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych: „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013”

Celem „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013 r.”  jest zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieżową.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 450.000 złotych.

W roku 2013 priorytetowo traktowane będą następujące obszary tematyczne służące:

1)  Poprawie wizerunku Polski w Republice Czeskiej;

2) Rozwojowi trwałej współpracy między organizacjami pozarządowymi i wspólnotami    samorządowymi Polski i Czech, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i wykorzystania    potencjału ośrodków analitycznych;

3)   Debacie nt. przyszłości Europy w Polsce i w Republice Czeskiej;

4)   Rozwojowi stosunków gospodarczych  polsko-czeskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia projektów infrastrukturalnych oraz eliminacji barier we współpracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 14 lutego 2013 r. o godz. 15.00.

Więcej informacji:

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs__forum_polsko_czeskie__wspieranie_rozwoju_stosunkow_polsko_czeskich_2013_