Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Czeskie Centrum Kultury, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia w Warszawie oraz LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema Warszawie wspólnie stworzyły ramy dla konkursu pod tytułem „Rok 1968. Polska i Czechosłowacja”. Finał otwarty dla publiczności odbędzie się 13 lutego w Warszawie.

W konkursie udział wzięły trzyosobowe zespoły uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, które pod opieką merytoryczną nauczycieli przygotowały prezentacje multimedialne dotyczące wydarzeń roku 1968 w Polsce i Czechosłowacji – ich przyczyn, konsekwencji oraz szerszego kontekstu historycznego, z uwzględnieniem losu studenta Jana Palacha.

Nagrodą główną dla zwycięskiego zespołu jest wyjazd wraz z pedagogiem do czeskiej Pragi. Druga nagroda to zaproszenie dla całego zespołu wraz z pedagogiem na festiwal filmowy „Kino na granicy" w Cieszynie, trzecia nagroda to zaproszenia dla zespołu wraz z pedagogiem na Święto Niemego Kina w warszawskim kinie Iluzjon. Dla uczestników, którzy dotarli do finału konkursu, organizatorzy również przygotowali atrakcyjne nagrody.

Podczas finału zostanie zaprezentowanych dziesięć najlepszych prac, z których komisja konkursowa nagrodzi trzy. Finał rozpocznie się 13 lutego o godz. 11:00 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia, przy ul. Marszałkowskiej 21/25, ogłoszenie wyników przewidywane na godz. 15.30.

Skład Komisji Konkursowej:
dr Petr Janyska – dyrektor Czeskiego Centrum, przewodniczący Komisji
prof. Marek Barański – historyk, UW/UKSW
dr Petr Blažek – historyk, autor książki Jan Palach ´69, Praga
Magdalena Bogdan – edukator, Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia