Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

EUNIC

EUNIC

EUNIC Warszawa to Stowarzyszenie Europejskich Narodowych Instytutów Kultury działające od 2007 roku i liczące blisko 30 aktywnych członków, członków stowarzyszonych i partnerów na czele z organizacją EUNIC Global z siedzibą w Brukseli. Naszą ambicją jest tworzenie efektywnych partnerstw i sieci między krajowymi instytutami kultury, ambasadami oraz innymi organizacjami w Polsce, w Unii Europejskiej i w państwach trzecich. Nasze cele to promowanie różnorodności kulturowej, a także porozumienia między europejskimi społecznościami oraz wzmocnienie dialogu międzynarodowego i współpracy kulturalnej. W dążeniu do nich uwzględniamy interdyscyplinarne podejście w kulturze, obejmujące między innymi humanistykę, naukę, edukację i badania naukowe. Nasza działalność koncentruje się na następujących celach: - wzmocnieniu sieci europejskich instytutów kultury i ambasad w Warszawie oraz stworzeniu synergii i efektywnych partnerstw w ramach sieci wraz z innymi specjalistami działającymi w obszarze kultury i poza nim w Polsce, - poszerzeniu roli kultury we współczesnym społeczeństwie oraz wzmocnieniu poczucia przynależności do bogatej i zróżnicowanej europejskiej społeczności kulturalnej, - promowaniu kultury europejskiej i jej wartości, takich jak różnorodność kulturowa, dialog międzykulturowy, równouprawnienie płci i wielojęzyczność, - wzmocnieniu i utrzymaniu dialogu kulturowego, wymiany i współpracy z państwami trzecimi. Wśród projektów, w organizacji których bierze udział EUNIC Warszawa wymienić można: obchody Europejskiego Dnia Języków i Międzynarodowego Dzień Tłumacza, Wiersze w mieście, Spoke'N'Word Festival (slam poetyckioraz konferencje interdyscyplinarne (w roku 2020: konferencja nt. równouprawnienia płci; konferencja nt. miast o zrównoważonym rozwoju).

Obecna prezydencja: Austriackie Forum Kultury w Warszawie (2020)

 

 

 

EUNIC WARSZAWA


EUNIC logo


 

Kontakt:

Mgr. Jana Polívková Čepeláková
EUNIC Focal Point
eunic@czech.cz

 


 

 

Trailer na film UNIQUE EUNIC:

 

Celý film UNIQUE EUNIC:

 


 

 

Zajímá vás evropská kultura? Stáhněte si aplikaci Invisible City App


Databáze projektů EUNIC Global