Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

4.09 i 5.09.2013 r. odbędą się w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej egzaminy certyfikacyjne z języka czeskiego, przygotowywane i firmowane przez Uniwersytet Karola w Pradze, Ústav jazykové a odborné přípravy.

Bliższe informacje o poziomach, formie egzaminu oraz sposobie zgłaszania się na egzamin można znaleźć na stronie http://ujop.cuni.cz/cce

Informacje o cenie i sposobie płatności:

Katarzyna Karwowska
tel. +48 22 5520546, 552 03 11, slavist@uw.edu.pl