Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Informujemy, że 21.09.2011 w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej odbędzie się egzamin z języka czeskiego na poziomie A1 – B2 organizowany wspólnie z Uniwersytetem Karola w Pradze – Ústav jazykové a odborné přípravy i Czeskim Centrum w Warszawie.

Po pomyślnie zdanym egzaminie wydawany jest certyfikat potwierdzający znajomość języka na odpowiednim poziomie kompetencji. Zgłoszenia na egzamin na stronie http://ujop.cuni.cz/cce.