Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Od 20 czerwca do 3 lipca potrwa trzecia edycja artystycznych grup dziecięcych z całego świata. W tym roku zaproszonych jest 18 grup z różnych części świata m.in. z Chin, Czech, Gruzji, Norwegii, Tanzanii, Ugandy i Zimbabwe.

Brave Kids powstał inspirowany wrocławskim „Brave Festival – Przeciw wypędzeniom z kultury”. Artystycznie zaangażowane dzieci zapraszane są z różnych części świata, z tych ubogich, targanych klęskami żywiołowymi, tragicznymi doświadczeniami historyczno-społecznymi, ale też z tych wysoko rozwiniętych – borykających się z problemami samotności, wykluczenia społecznego i niskim poczuciem własnej wartości. Pomysłodawcy wierzą, że sztuka potrafi przełamywać i przezwyciężyć traumatyczne przeżycia i wyzwolić z niszczących ograniczeń. Założeniem warsztatów Brave Kids jest zasada „Kids teach Kids” (dzieci uczą dzieci).

Jednym z najważniejszych elementów Brave Kids jest animacja lokalnego środowiska. Przez pierwsze trzynaście dni energia Brave Kids rozleje się na trzy lokalne społeczności Wrocławia i Szczecina. Warsztaty wraz ze spektaklem, w którym zaprezentowani zostaną przedstawiciele każdego uczestniczącego państwa, odbywać się będą we wrocławskim klubie Formaty na Muchoborze Wielkim i w namiocie cyrkowym rozstawionym na Brochowie. Następnie ponad 130 uczestników przeniesie się do dolnośląskich Krośnic, gdzie przygotuje spektakl finałowy. Zostanie on zaprezentowany podczas finału 8 edycji Brave Festival.

Więcej informacji:

http://www.platformakultury.pl/art,pl,projekty-inne,110082.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=www