Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Dni kultury żydowskiej się od tego roku odbywają również w Cieszynie, gdzie zostały przygotowane w ramach czesko-polskiej współpracy. Na festiwalu zostaną przedstawione nie tylko te elementy kultury, które wpisały się w przeszłość czesko-polskiego pogranicza, ale również kultura żydowska w kontekście współczesnym.

Lokalny powrót do dziedzictwa kultury żydowskiej, przede wszystkim przez muzykę i taniec, pokazuje, jak prawdziwie głębokie są jej korzenie na obszarze dzisiejszego Cieszyńska. Organizatorom udało się przygotować program, który w sobie zawiera cała gamę wyjątkowych atrakcji. Inauguracyjny wieczór swym występem uświetni wirtuoz skrzypiec Alexand Ahonert wraz z pianistką Natalie Shonert. Festiwal zamknie wystąpienie grupy HAGADA. W trakcie nie zabraknie występu tancerzy z zespołu Klezmer ani nauki tańca żydowskiego (7.10). Historię królewny Ester na nowo powoła do życia Teatr FEIGELE (5.10). Podczas biesiad odbędzie się spotkanie z wykładami, multimedialnymi projekcjami, ale także z wyborną żydowską kuchnią. Przez cały czas trwania festiwalu (do 9.10) Dni kultury żydowskiej zaprezentują również przegląd filmów pełnych żydowskich motywów. Cały program dopełniają wystawy: cykl Wiesława Radwańskiego „Zapamiętani. O Żydach Śląska Cieszyńskiego“ oraz „Chasydzi w Lelowie“ Arkadiusza Ławrywianiec.

Program: http://info.kassct.cz/soubory/1493.pdf