Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu European Language Label 2012. Zadaniem konkursu jest wyróżnienie projektów wykorzystujących nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Zwieńczeniem European Language Label 2012 jest przyznanie prestiżowego certyfikatu za innowacyjne i kreatywne podejście w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

Udział w konkursie to doskonała okazja do zaprezentowania swoich pomysłów oraz metod nauczania i uczenia się języków. Wnioski oceniane są przez wybitne grono ekspertów językowych, którym przewodniczy prof. dr hab. Hanna Komorowska.

W konkursie European Language Label certyfikaty przyznawane są w trzech kategoriach:

1) instytucjonalnej – wnioski mogą zgłaszać wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych oraz innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) nauczycielskiej – projekty nauczycieli wszystkich typów placówek edukacyjnych;

3) indywidualnej – adresowanej do osób samodzielnie uczących się języków obcych.

Termin nadsyłania wniosków upływa 7 maja 2012 roku.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony internetowej www.ell.org.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o konkursie, opisy projektów z lat poprzednich i formularze wniosków bieżącej edycji.

W Polsce konkurs ELL prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.