Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

W samo południe 8 stycznia 2012 roku w salach Muzeum Regionalnego w Kutnie otwarto wystawę pt. „Katyń - Pamięć Narodu Polskiego. Losy ofiar z Zaolzia i z innych obszarów obecnej Republiki Czeskiej“.

W trakcie wernisażu wystawy J. E. Jan Sechter, Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie, stwierdził: „My się staramy o te fragmenty naszej wspólnej historii… ta wystawa i ten temat naprawdę żyją“. Wystawa została zorganizowana przez Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RCz, Śląskie Muzeum Krajowe w Opawie, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska“ w RCz i Urząd Miasta Czeskiego Cieszyna. Autorami wystawy są profesor zwyczajny Mečislav Borák pracownik naukowo-pedagogiczny Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i mgr Marian Steffek pracownik Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RCz.

Więcej informacji – Muzeum Regionalne: http://www.muzeumkutno.com/index.html
Film z otwarcia wystawy: http://www.youtube.com/watch?v=MFK7gIK8WFA&feature=related