Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Muzeum Narodowe w Szerniawie zaprasza 24.06. na spotkanie o historii i kulturze mniejszości narodowych i etnicznych na ziemiach polskich. Tym razem będzie ono poświęcone Czechom!

Jest to już ósme tego typu przedsięwzięcie organizowane przez Muzeum. Choć obecnie mniejszość czeska jest w Polsce bardzo nieliczna, w przeszłości odcisnęła trwały ślad w dziejach Polski. Wspólnoty braci czeskich stanowiły istotny element polskiej reformacji, czescy osadnicy wydatnie poprawili  jakość polskiego chmielarstwa, a wśród wielu wybitnych przedstawicieli polskiej kultury spotkać można postacie mające czeskich przodków. O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się na imprezie „Czesi – historia i kultura”.
Ponadto na imprezie: ciekawostki na temat języka czeskiego, pokaz uzbrojenia późnośredniowiecznych husytów, czeskiego piwa i czeska muzyka! 

Więcej informacji: http://www.muzeum-szreniawa.pl/?q=pl/node/485 oraz http://www.facebook.com/events/368199909910366/