Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

„Historia na własne oczy – po śladach żydowskiej kultury i cierpienia“ to temat pierwszego z wyjazdów tematycznych, który w ramach edukacji pedagogów przygotowało Stowarzyszenie PANT.

Uczestnicy odwiedzili miejsca związane z cierpieniem Żydów i pozostałych narodów w wyniku działań wojennych w trakcie II wojny światowej, a także śledzili pozostałości po przedwojennej kulturze mniejszości żydowskiej w Polsce. Na liście znalazły się:

Centrum św. Maksymiliana Kolbe w Harmężach
obozy Oświęcim oraz Brzezinka
ulicę Lipową w Krakowie
dawną żydowską dzielnicę Kazimierz w Krakowie

„Sensem wydarzenia jest wsparcie nauczycieli historii w przygotowaniu wartościowych wyjazdów dla uczniów i studentów, zwrócenie uwagi na ciekawe miejsca, przygotowanie praktycznych instrukcji oraz materiałów do arkuszy edukacyjnych, z którymi uczniowie będą mogli pracować w trakcie wyjazdów, a także na zajęciach szkolnych“, poinformował Petr Šimíček ze Stowarzyszenia PANT, który w trakcie wyjazdu był odpowiedzialny za oprowadzenie oraz tłumaczenie z języka polskiego.

Kolejny wyjazd odbędzie się wiosną do Niemiec po śladach burzliwych początków XX wieku, potem do Pragi oraz Příbramy by szczegółowo się zapoznać z historią Czechosłowacji i Czech. O szczegółach dotyczących Projektu informuje Petr Pánek ze Stowarzyszenia PANT na petr.panek@pant.cz

Więcej informacji na portalu Moderní dějiny (tłum. Współczesna historia) http://www.moderni-dejiny.cz/clanek-ucitele-se-vydali-do-polska-s-modernimi-dejinami-cz-2247/