Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Zapraszamy do zapoznania się z antologią „Opowiadacze. Nie tylko Hrabal”, przeglądem głównych nurtów i tematów znaczących czeskich pisarzy różnych generacji!

Dziewięć opowiadań, dziewięciu pisarzy, dziewięć spojrzeń na historię i współczesność polskich południowych sąsiadów w odsłonie najlepszych i najbardziej znanych w świecie czeskich prozaików. Zderzenie pióra klasyków i przedstawicieli młodszych pokoleń, którzy decydują o obliczu współczesnej czeskiej literatury. Opowiadacze. Nie tylko Hrabal to wyjątkowa antologia prezentująca najlepsze czeskie opowiadania. Wyboru tekstów dokonali uznani tłumacze – Jan Stachowski i Andrzej S. Jagodziński. Każdy z utworów jest istotny w dorobku danego pisarza, nigdy wcześniej nie były one zebrane i opublikowane po polsku w wersji książkowej.

Książka ciekawa, zróżnicowana stylowo i tematycznie - pokazujące przekrojowo to, co w prozie czeskiej drugiej połowy XX i początkach XXI wieku najważniejsze, najciekawsze i najbardziej charakterystyczne.

Data premiery książki: 17 maja 2012.

Spis treści:

Josef Škvorecký — Saksofon basowy
Eda Kriseová — Orchidee, karabiny i szable

Ivan Klíma — Opowiadanie malarskie

Jiří Gruša — Paltot stryja Antona

Bohumil Hrabal — Zwyczajny dzień

Jan Beneš — Słoneczne popołudnie

Karol Sidon — Mamusia śpiewa drugim głosem

Martin Fahrner — Niema barykada

Pavel Brycz — Moje miasto utracone

Więcej informacji: http://www.wydawnictwoliterackie.pl/ksiazka/2338/1-opowiadacze-nie-tylko-hrabal