Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

„Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły“ je unikátní výstavní záměr věnovaný starodávnému uměleckému odvětví. Přináší jedinečnou možnost poznat současné autory a medailéry, ocenit jak sportovní medaile, tak umělecké ceny, plakety či sochy.

Na jubilejní, rozšířený ročník výstavy přijalo pozvání takřka 80 medailérů z Čech, Maďarska, Polska a Slovenska - mezi nimi je také iniciátor projektu, profesor Jacek Dworski, profesoři Mateusz Dworski či Michał Staszczak. A jako vždy, měli i tentokrát všichni hosté možnost sami určit, co z jejich díla bude součástí expozice a čím se chtějí prezentovat. Díky tomu vznikla nejen originální kolekce, ale také autentická výpověď o nových a individuálních přístupech. V tomto duchu je také vytvořeno album, dokumentující  historii výstav, které včetně letošního roku představily na 1500 exponátů!

Na výstavě budou prezentovat svoje práce umělci s České republiky: Jiří Harcuba, Jan Hásek, Petr Horák, Miroslav Kovařík, Jan Lukáš, Vladislav Mašata, Otmar Oliva, Peter Oriešek, Milada Othová, Josef Šafařik, Marie Šeborová, Jan Smrž, Oldřich Tlustoš, Zdenék Tománek, Ludvik Vašina, Michał Vitanovský, Jiří Vlach, Karel Zeman, Martin Zet.

Vernisáž se uskuteční 7. 10. v 17.00 hodin v Historickém muzeu Královského Paláce ve Vratislavi. Výroční výstavu je pak možné zhlédnout do 20. 11. 2011. Později bude přemístěna do Budapešti, Uherského Hradiště a Kremnice.

Hlavním organizátorem je Centrum kultury a umění (OKiS) ve Vratislavi: http://www.okis.pl/