Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Ve věku devadesáti let zemřel v pátek významný literární kritik Milan Jungmann. Stál v čele několika literárních časopisů i Obce spisovatelů. Milovník literatury, držitel řady vyznamenání.

Milan Jungmann se narodil 18. ledna 1922 v Hořanech na Mostecku. Vystudoval pražskou filozofickou fakultu, v 50. letech působil jako ředitel Národní knihovny, v 60. letech vedl literární časopisy.

Po roce 1989 založil Obec spisovatelů, v níž byl místopředsedou a dvakrát i předsedou. Spolu s Josefem Vohryzkem se v roce 1996 stal prvním laureátem Ceny F. X. Šaldy. Za svoji tvorbu obdržel i Cenu Toma Stopparda (1989) a Cenu Nadace Český literární fond.
Autor literárních kritik, teoretických statí a úvah o literatuře, v nichž se věnoval hlavně moderní próze se soudobou tematikou (mj. Obléhání Tróje 1969, Cesty a rozcestí 1988, Průhledy do české prózy 1990, O Josefu Škvoreckém 1993).

„Doktor Jungmann byl významný literární kritik, v šedesátých letech šéfredaktor Literárních novin, Literárních listů a Listů, poté myč oken, v devadesátých letech předseda Obce spisovatelů a člen výboru Českého PEN klubu,“ informovala v sobotu Libuše Ludvíková z Českého PEN klubu.

Více informací: http://aktualne.centrum.cz/kultura/kratke-zpravy/clanek.phtml?id=730827
http://kultura.idnes.cz/zemrel-milan-jungmann-a-s-nim-slavna-era-literarnich-novin-p3v-/literatura.aspx?c=A120129_143136_literatura_jaz