Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Prezentace vícejazyčného webového Portálu české literatury, který je určené k propagaci české literatury v zahraničí

Tento portál si klade za cíl především zpřístupňovat vybrané informace o žijících a v současné době tvořících spisovatelích a jejich díle. Jeho ambicí je sloužit jako centrální a moderní zdroj pravidelně obměňovaných a aktualizovaných informací, určených hlavně pro zahraniční odbornou veřejnost, pořadatele literárních akcí, publicisty, krajany či pro běžné čtenáře a zájemce o českou literaturu. Portál spravuje Institut umění.

Kontakt:

Institut umění – Portál české literatury – Jaroslav Balvín
T: +420 721 966 640
E: jaroslav.balvin@czechlit.cz
W: www.czechlit.cz