Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Do 12. srpna je možné v opolských galeriích: Současného umění, První patro a Ateliér seznámit se s různorodostí současného umění z Olomouce.

Výstava je součástí oslav desetiletí trvající spolupráce mezi opolským a olomouckým regionem. První fází společného projektu byla výstava „3PO3“, v jejímž rámci opolští umělci Magda Hlawacz, Aleksandra Janik, Marian Solisz, Kamil Augustowski, Bolesław Polnar, Andrzej Sznejweis, Zbigniew Natkaniec, Bartosz Posacki, Michał Misiura, Paulina Ptaszyńska a skupina Kuratorki&Co vystavili v Olomouci svoje práce.

Dalším krokem bylo představení české tvorby v Opolí. Vernisáž se konala 19. července. Český kurátor projektu zdůrazňuje umělecký – a budoucí přesah dvojité výstavy. „Vzájemná prezentace tvorby je neopakovatelnou příležitostí k navázání dialogu mezi umělci a zároveň inspirací k tvorbě na více rovinách“, říká Ladislav Daněk.

V třech opolských galeriích je možné zhlédnout práce takových umělců jako například:

Galerie současného umění
Jiří Hastík, Jiljí Sedláček, Zdeněk Vacek, Pavel Forman, Eva Shemba Janovská, David Jedlička, Jana Kučová, Oldřich Šembera, Miroslav Šnajdr jr., Miroslav Šnajdr sr., Petr Zlamal
Galerie První patro ZPAP Opole
Michal Macků
BP Ateliér
David Dusík, Miloslav Stibor, Lenka Spáčilová-Leonidová, Marek Trizuljak.

Více informací na: http://www.galeriaopole.pl/pl/olomoucky-hattrick

Foto: Jiljí Sedláček, Zdeněk Vacek, Michal Macků