Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Od 1. do 14. července organizuje Villa Decius v Krakově už XI setkání mladých lidí z regionu střední a východní Evropy, Visegrádskou letní školu.

Program Visegradské letní školy se skládá z přednášek, panelových diskusí a seminářů na témata a problémy dotýkající se regionu Visegrádu, Evropské unie a zemí CEE.

Jde o vzdělávací program, jenž poskytuje interdisciplinární prostor mladým českým, maďarským, polským a slovenským studentům a jejich kolegům z jiných zemí střední a východní Evropy. Témata diskusí pokrývají sociální, ekonomickou, politickou a kulturní situaci zemí Visegrádu prezentovanou v širší evropské i globální perspektivě. Visegrad Summer School se za své desetileté trvání etablovala jako unikátní platforma pro mladé lidi ze střední Evropy, která podporuje navazování kontaktů, přátelství a spolupráci.

Letošní program bude zahájený přednáškou o Václavu Havlovi. Další přednášky se budou týkat evaluací prezidentství EU, perspektivy spolupráce zemí Visegrádu, romské problematiky, hodnocení arabských revolucí z pohledu roku poté, ekologických témat, udržitelných urbanistických technologií. Část programu bude probíhat i formou pracovních skupinových seminářů.

Více informací na: http://www.visegradsummerschool.org