Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Polsko, Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Česko, Praha), Literárním informačním centrem (Slovensko, Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Maďarsko, Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Celkem bude uděleno šestnáct stipendií, z každé země V4 budou vybráni čtyři autoři. Rezidenční pobyty se uskuteční od 1. 9. do 30. 11. 2012. O výběru autorů rozhodně výběrová komise složená ze zástupců, pocházejících ze všech zúčastněných zemí.

Termín uzávěrky je 4. 7. 2012.

Více informací na stránkách Institutu umění, českého partnera projektu: www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&id=175&news_id=11357