Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Výstava dokumentuje historii Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej (Polsko-Česko-Slovenské Solidarity), její členy a nejrůznější aktivity, díky nimž se tito lidé stali významným článkem nezávislé demokratické opozice.

Solidarność byla výjimečným příkladem mezinárodní spolupráce demokratické opozice v zemích východního bloku. Její představitelé díky své činnosti vstoupili do historie jako fenomén, přesahující hranice času i prostoru. Tehdy si toho ale nebyli vědomi - důležité pro ně byly jiné cíle. K jejich hlavním úkolům patřilo shromažďování a distribuce samizdatů, nezávislé a exilové literatury za hranice, setkávání na horách, organizace předávacích akcí, pomoc obětem represí a šíření informací o nezávislých iniciativách. Členové SPČS nehledali žádnou další ideologii. Jejich program vycházel ze spolupráce s organizacemi s podobným přístupem, ze sympatií k sousedním zemím, ale také z potřeby svobody a pravdy. Cesta k tomu naplnit ty nejzákladnější potřeby člověka je zavedla k svobodě. Cesta, jež dlouho lidi nespojovala, ale kvůli hraniční stráži rozdělovala. To se ale mělo změnit…

Výstava se skládá ze 17 fotografií a vznikla v spolupráci s SPCzS. Je doplňkem k projekci filmu „Občan Havel přikuluje“, dokumentárního snímku o Václavu Havlovi z doby vzniku jeho slavné hry „Audience“, jehož projekce se bude konat 13. prosince v 18.00 hod v Českém centru ve Varšavě.