Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

V Opoli se bude konat mezinárodní konference „Multikulturálnost – bohatství Evropy“, týkající se kulturní spolupráce s etnickými a národnostními menšinami a polskými krajany v Evropě. V rámci konference se uskuteční setkání s umělci z Litvy, Čech, Německa a Polska.

Cílem konference je prezentace právních pravidel týkajících se situace etnických a národnostních menšin v Polsku a v Evropě, a to především v kontextu kulturní činnosti a získávání finančních prostředků pro ni. Představeny budou příklady dobrých zkušeností v oblasti spolupráce krajských samospráv s národnostními menšinami v oblasti kultury, diskuse na téma problémů a výzev stojících před menšinovými organizacemi v oblasti uchování své identity a kulturních tradic v rámci regionů, Polska a Evropy, z hlediska zaručení práv a podmínek k rozvoji a zachování vlastní identity a kultury všech národnostních a etnických menšin žijících v EU.

V rámci konference, která bude zahájena 19. října v 10.00 hodin, se budou konat diskuse s následujícími tématy:

1/ Národnostní a etnické menšiny v Polsku. Opolské Slezsko jako příklad multikulturního regionu;
2/ Národnostní menšiny v Evropě. Účast ve společném životě a činnost k uchování vlastní tradice a kultury;
3/ Polská menšina v Evropě. Role polských krajanských organizací v udržování kulturní identity Poláků za hranicemi a v jejich kontaktech s mateřskou zemí.

19. října se bude konat výroční koncert v divadle Jana Kochanowského v Opoli, na němž vystoupí mužský pěvecký sbor „Gorol” činný v místním Kole, polském kulturně-osvětovém spolku v Jablunkově, dále vystoupí polští umělci ze sdružení Feyer z Litvy, romský tanečně-instrumentálně-vokální soubor, a němečtí umělci z Maďarska, ze sdružení Fejer.

20. října pořadatelé zvou do krajské veřejné knihovny Emanuela Smołki v Opoli na literární večer za účasti básníků a spisovatelů reprezentujících národnostní a etnické menšiny žijící v Opolském kraji a za účasti polských literátů z Litvy, Maďarska, Čech a Ukrajiny, především z partnerských regionů Opolského kraje.

Setkání je organizované pod patronátem polského předsednictví v Radě EU.

Více na: http://www.radio.opole.pl/2011/pazdziernik/patronaty/wielokulturowosc-bogactwem-europy-konferencja.html