Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Ex Oriente Film je mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu organizovaný pražským Institutem dokumentárního filmu, který podporuje jeho vývoj a financování v celém regionu střední a východní Evropy.

Během tří týdenních workshopů režiséři rozvíjejí téma, příběh a vizuální styl svých připravovaných filmů, zatímco producenti získávají nové znalosti o vhodné komunikaci a pravidlech, která platí na mezinárodním trhu. Součástí vzdělávacího programu jsou také přednášky a konzultace o základních právních a ekonomických aspektech dokumentární produkce.  Na tři pobytové workshopy programu Ex Oriente Film a závěrečné prezentace East European Fora pak navazuje program následné podpory, který autory a bývalé účastníky provází do dne dokončení filmu, podporuje je prostřednictvím konzultací a stipendií na klíčových mezinárodních festivalech a trzích, pomáhá navazovat další profesní kontakty a pomáhá s dramaturgickou a střihovou strukturou ve fázi hrubého střihu filmu.

Workshop je otevřený pro autory ze střední a východní Evropy (účastníci z České republiky, Polska, Chorvatska, Slovinska, Litvy, Estonska, Lotyšska, Slovenska, Rumunska, Bulharska a Maďarska) můžou žádat o podporu IDF, která jim uhradí část nákladů na ubytování a účastnických poplatků.

Přihlásit svoje náměty můžete až do 20. dubna 2012, přihláška je zdarma!

Vice informací na: http://www.dokweb.net/en/ex-oriente-film/about-ex-oriente-film-about-ex-oriente-film-843/?&sac=79