Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Vratislav má velmi nezvyklé Muzeum současného umění, osamocenou válcovitou betonovou budovu, která byla postavena Němci v průběhu války jako nezničitelný kryt, vyztužený tunami cementu a železa. V tomto holém prostředí nazývaným Bunkr organizují často velmi nekonvenčním způsobem zajímavé výstavy umělců z celé Evropy, je zde vidět živoucí, pulzující umění současného světa.

Koncem roku (8.11.-20.12) zde vystavují dva čeští výtvarníci: svoji první retrospektivní výstavu v Polsku nazvanou Ještě jsem tu nebyl otevře dnes již slavný Jiří Kovanda, zastoupený v mnoha světových sbírkách. Tento autodidakt začínal v 70.letech svoji dráhu jako konceptualista,  pracující v prostředí vždy jen několika diváků, později se soustředil více na malbu, kresbu a koláže (byl blízký skupině výtvarníků kolem Konfrontací), a v současnosti pracuje s instalacemi využívajícími všední předměty. Ředitelka Muzea o něm hovoří jako o "legendě výtvarného umění Střední a východní Evropy" a zdůrazňuje, že má v Polsku spoustu obdivovatelů.

Shodou okolností měl ve Varšavě svoji vůbec první zahraniční výstavu (1976). Jeho vazby na Polsko mají dlouhé trvání, datují se od poloviny 70.let, kdy tuto sousední zemi navštívil, seznámil se se zdejšími konceptualisty a díky nim pak i později s konceptualisty českými.

Simultánně s ním zahájí svoji výstavu "Fáze snu" o generaci mladší Eva Koťátková, konceptulaistka, nacházející často své zdroje v dětství a  ve škole. V r. 2007 obdržela Cenu Jindřicha Chalupeckého, udělovanou mladým výtvarníkům do 35 let, za projekt  "Za, mezi, nad pod, v (pokoji)". Na několik dní se tehdy zavřela ve svém bytě a postupně jej prostými akcemi naplňovala novými funkcemi a významy.

Velkým úspěchem pro ni bylo pozvání do italského pavilonu na letošním Benátském Bienále. Svůj projekt popsala: "Chtěla jsem vytvořit jakousi databázi snů a představ pacientů s psychiatrickými problémy, dětí, které si nerozumí se svým okolím, zkrátka lidí, kteří dokáží komunikovat právě jen prostřednictvím svých vizí."

V Polsku vystavovala poprvé v r. 2011 ve varšavské Galerii Raster.

Oba výtvarníci vystavují za podpory Českého centra Varšava. 

Více na:

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/category/kalendarium/wystawa/
http://artlist.cz/?id=538
http://muzeumwspolczesne.pl/mww/kalendarium/wydarzenie-specjalne/jiiri-kovanda-%E2%80%9Ejeszcze-tu-nie-bylem/
http://www.artlist.cz/?id=2410
http://raster.art.pl/galeria/wystawy/2011/Kotatkova/kotatkova.htm