Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Srdečně zveme do Sopot na letošní ročník festivalu Mundus Cantat, na kterém vystoupí také české sbory „Svítání” a „Pražská kantiléna”!

Ve dnech 16. – 21. května 2012 se bude v Sopotech konat výjimečná multikulturní událost, která díky účasti hudebních těles z mnoha zemí umožní návštěvníkům bližší kontakt s mnoha národními kulturami a jejich tradicemi. Cílem projektu je navázání nových profesních přátelství, ale i rozšíření obzorů a velké zadostiučinění, a v neposlední řadě také díky sponzorům mimořádně zajímavé ceny.

Jménem účastníků i organizátorů všechny srdečně zveme!

Více informací na: http://munduscantat.sopot.pl/aktualnosci