Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Institut Slovanské filologie UAM a České centrum ve Varšavě srdečně zvou k účasti na mezinárodní vědecké konferenci věnované výjimečné osobnosti Václava Havla.

Konference se bude konat 16.-17. 4. 2012 na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. Program bude tematicky rozdělen na pět sekcí věnovaných českému prezidentovi:
1. Václav Havel jako člověk
2. Literární tvorba Václava Havla
3. Filozofické myšlení v díle Václava Havla
4. Politická činnost Václava Havla
5. Odraz působení a tvorby Václava Havla ve světě
V rámci konference České centrum ve Varšavě a Honorární konzulát ČR v Poznani zvou na výstavu „Cesta ke svobodě” o Polsko-česko-slovenské solidaritě a na projekci filmů věnovaných osobnosti Václava Havla, včetně snímku „Občan Havel”.

Návrhy referátů na konferenci je třeba poslat do 29. února 2012.
Kontakt: mieczysław.balowski@amu.edu.pl