Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Na Broumovsku se na 11. až 17. července 2015 připravuje akce Týden otevřených kostelů Broumovska, která otevře všechny kostely v regionu.

Při zahájení v sobotu 11. července 2015 bude celá akce doplněna doprovodným kulturním programem, který bude zahrnovat např. představení původní benediktinské hudby, přednášku o barokní architektuře, komentované prohlídky z cyklu (Ne)tušené souvislosti, výstavu Broumovská skupina kostelů s fotografiemi Jana Záliše, ukázky využití digitálních technologií nebo koncert z festivalu Za poklady Broumovska.

Týden otevřených kostelů Broumovska je provázán s červnovou akcí studentů Univerzity Wroclaw - Český týden ve Wroclawi s řadou přednášek, diskuzí, setkáním polských bohemistů a v neposlední řadě i výstavou Broumovská skupina kostelů a zároveň i s Letní školou k barokní architektuře a umění, která proběhne v Broumově na počátku července.