Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

České centrum má od konce září nového ředitele pana Petra Janyšky, bývalého překladatele, novináře, diplomata a vysokoškolského učitele.

Milí příznivci české kultury a přátelé Českého Centra,

Je pro mne opravdovou radostí, že vás mohu na tomto místě poprvé oslovit jakožto nový ředitel instituce, která se již po desetiletí  snaží šířit v Polsku dobré jméno české kultury a nabízet polské veřejnosti to nejlepší, co zplodili tvůrci spojení s Čechami a s jejich identitou.  Jsem velmi rád, že budu moci několik let působit ve vaší zemi, jejíž kultury, jazyka, projevů současné modernosti i historických tradic si velmi vážím a jimiž jsem se v minulosti jako překladatel, jako novinář i jako diplomat trochu zabýval. A která tolika různými způsoby projevuje zájem o české dění, především o literaturu a o film. Možná i víc, než je tomu naopak. Těším se, že se budeme setkávat, ať už na akcích přímo v Centru v Alejach Róź  nebo na jiných, na nichž se Centrum bude podílet spolu s nejrůznějšími institucemi vaší země.

Hned tento podzim se můžeme těšit na velkou varšavskou výstavu evropského formátu, věnovanou Jagelloncům v Evropě, na velkou výstavu o vynikajícím česko-francouzském výtvarníkovi a básníkovi Jiřím Kolářovi v Krakově, na krásný koncert klavíristy Pavla Kašpara s Polským rozhlasovým orchestrem, na přehlídku české fotografie ve Wroclawi a na desítky dalších projektů. Ukážeme vám možná i osud vynálezce kontaktních čoček prof. Wichterleho (kolik lidí ví, že čočky vynalezl v 60.letech  Čech?).

Všem bude společné jedno: vysoká kvalita a záměr přiblížit publiku vaší země mentalitu jejího jižního souseda, která se i přes jazykovou blízkost v lecčems liší, a ukázat mu cesty, kterými šli čeští tvůrci. Naše vzájemně se křížící pohledy nejsou někdy prosty zjednodušení a klišé, česká duše není jen Hrabal, filmy 60.let a pěna na pivním půllitru. Pojí nás více než tisícileté sousedství a zároveň přináležitost k evropským hodnotám, což obojí může vést k plodným diskusím, překvapivým setkáním, konfrontacím  a k novým projektům.

 

Těším se na setkání s každou a s každým z vás, srdečně,

Petr Janyška

 

Foto: Karel Cudlín