Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Institut veřejných záležitostí pořádá 5. října od 10 do 12 hodin ve svém sídle (ul. Szpitalna 5, Varšava) seminář s názvem „Posilování evropské demokracie jako úkol českého a polského předsednictví EU“.

Mezi vystupujícími je i ministr zahraničí Krzysztof Stanowski a odborník z českého think tanku Europeum – David Král, a další experti, diplomati a zástupci nevládních organizací. Seminář je organizován v rámci Česko-polského fóra a bude veden v angličtině.

Nedávné politické změny v severní Africe ukázaly, jak je důležité podporovat demokracii na hranicích evropského prostoru. Tématem diskuse proto bude úsilí Polska v rámci jeho předsednictví EU o zesílení demokratizačních aktivit. Čeští zástupci pak budou hovořit o svých zkušenostech během českého předsednictví EU 1. 1. – 30. 6. 2009.

Více informací na: www.isp.org.pl