Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Manifest Sdružení zní „Společnost je zavalená informacemi. Usilujeme o to, aby ty skutečně důležité nezapadly“. Projekty realizované Sdružením PANT potvrzují, že pro ty, kteří chtějí něco udělat, je to možné. Část projektů byla připravena i ve spolupráci s Polskem.

Roční projekt „Z periferie impéria do svobodné Evropy“

Projekt občanského sdružení PANT ve spolupráci s varšavským Instytutem Pamięci Narodowej si v rámci Česko-polského fóra klade za cíl přispět ke sblížení mladých lidí na české a polské straně prostřednictvím jejich seznámení se se společnými milníky novodobé historie.

Česko-polská rubrika na portále Moderní dějiny

V rámci tohoto projektu výukový portál PANTu www.moderni-dejiny.cz otevřel česko-polskou rubriku a postupně ji plní metodickými a historickými příspěvky v obou jazycích.

Výstava „Spolu, proti sobě - rok 1968 v Československu a Polsku“

Putovní výstavu pro žáky a studenty českých základních i středních škol vytvořilo Občanské sdružení PANT ve spolupráci s varšavským Instytutem Pamięci Narodowej a Českým centrem kultury ve Varšavě. Obsahuje 10 panelů k událostem dramatického roku 1968 v ČSSR a PLR. K výstavě jsou pro žáky a studenty připraveny pracovní listy s otázkami a úkoly k textům, fotografiím, anekdotám a dalším pramenům, které jsou na jednotlivých panelech publikovány.

Diskusní panel „Střední Evropa, Rusko a post-sovětský prostor v historické a současné perspektivě“

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Polským institutem v Praze, Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Centrem pro studium demokracie a kultury pořádají   1. prosince 2011 v prostorách auly Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně diskusní panel „Východního partnerství“ a utváření kulturně-historické identity střední a východní Evropy (aktuálně v rámci EU) ve vztazích k Rusku.

IV. ročník mezinárodní konference o výuce soudobých dějin

Letošní konference PANTu se bude konat ve čtvrtek 8. a pátek 9. prosince 2011 v Ostravě. Je určena učitelům dějepisu základních a středních škol, metodikům a didaktikům z vysokých škol, ale také jejich studentům. První konferenční den bude věnován pracovnímu setkání učitelů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.

Sdružení PANT: http://www.pant.cz/

Zdroj: http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/realizovane_projekty/rok_2011/promeny_ceskych_a_polskych_vztahu_k.html