Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Dům kultury v Rybníku – Niedobczycích a Centrum kultury ve Fulneku (CZ) zahájily 1. března společný integrační projekt „Integrace prostřednictvím hudby“!

Projekt se skládá z mnoha různorodých aktivit, které mají zajistit dlouhotrvající přátelství a společné zážitky polských a českých účastníků.  Téměř všechny se točí kolem hudby, která jak známo – uklidňuje. Společné aktivity projektu se budou konat až do listopadu 2012.

Březen – květen 2012 – Rybnik; Ostrava – Fulnek:

Cyklus 12 workshopů s hudebníky orchestru z Polska a z Čech k přípravě společných hudebních představení

19. 5.'12 – Dům kultury v Rybniku-Niedobczycach:

Workshopy současného tance a workshopy mažoretek

19. 5.'12 – Fulnek

20. 5.'12 - Rybnik:

Hudební workshopy pro dětský orchestr

20. 5.'12 - Niedobczyce:

Prezentace česko-polských tanečních a hudebních formací, koncerty pozvaných skupin

3. 6.'12 - Niedobczyce:

Sportovní den dětí: česko-polský turnaj v košíkové, stolním tenise, soutěž ve skákání přes švihadlo

8. 6.'12 - Niedobczyce:

Integrační koncert EURO 2012:

17.00h Koncert skupiny z Polska

18.00h Zápas PL/GR

19.45h Koncert skupiny z Čech

20.45h Zápas CZ/Rusko

16. 6.'12 - Niedobczyce:

19.15-20.45 Koncert skupin z PL i CZ (poté společné fandění)

15. - 17. 6.'12 - Rybnik:

Mezinárodní festival dechových orchestrů „Zlatá Lyra - Rybnik 2012“

Na festivalu se v rámci projektu zúčastní 3 skupiny z Čech a 3 skupiny z Polska.

16. - 20. 7.'12 - Fulnek:

Výtvarný plenér - vzniklé práce budou prezentovány na plenérové výstavě ve Fulneku a Rybniku, následně budou užity jako ilustrace česko-polského kalendáře na rok 2013.

6. - 10. 8.'12 - Rybnik:

Výtvarný plenér - vzniklé práce budou prezentovány na plenérové výstavě ve Fulneku a Rybniku, a následně budou užity jako ilustrace česko-polského kalendáře na rok 2013.

16. 9.'12 - Niedobczyce:

16.00-22.00h Umělecké a gastronomické prezentace, koncerty a taneční představení a degustace regionálního pečiva sdružení venkovských hospodyň z Popielowa

1. - 26. 10.'12 - Fulnek:

Plenérová výstava výtvarných prací

5 . -  30. 11.'12 – Dům kultury v Rybniku-Niedobczycach:

Plenérová výstava výtvarných prací, vernisáž výstavy, na níž bude shrnut celý projekt.

5. - 30. 11.'12:

Zpracování a výroba česko-polského kalendáře 2013