Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.6.2009 0:00 - 6.6.2009 0:00

XX. Mezinárodní divadelní festival „Bez hranic“

Festival je nejstarším divadelním festivalem v polistopadové Československé později České republice. Jeho počátky sahají až do roku 1990, kdy povstal jako spontánní iniciativa členů polsko - česko - slovenské Solidarity a v následujících letech se stal průkopníkem ideje společných setkávání divadelníků a diváků z regionu střední Evropy, ideje, která byla úspěšně opakována a rozvíjena na dalších českých a slovenských festivalech.

Dramaturgie festivalu se po celá léta snaží prezentovat hranice divadelních žánrů, hranice v komunikaci mezi hercem a divákem, hranice divadelního experimentu – v různých, mnohdy až kontroverzních divadelních představeních.

Bez nadsázky je možno konstatovat, že Mezinárodní divadelní festival Na Hranici - Bez Hranic, se ve své době stal průkopníkem a přirozeným realizátorem myšlenek, které jsou dnes pro velkou část Evropy samozřejmostí – svobodného šíření kultury a ničím neomezeného pohybu obyvatel středoevropského regionu.

Do programu festivalu jsou zařazeny divadelní představení polských, českých a slovenských divadel, koncerty, workshopy, výstavy a další doprovodné aktivity.

Tato kulturní akce získala právo nést logo oficiální doprovodné kulturní akce českého předsednictví v Radě EU.

 

 

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 2.6.2009 0:00
Do: 6.6.2009 0:00

Organizátor:

Polsko-česko-slovenská Solidarita


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala