Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.5.2011 12:00

Výstava „Katyň – paměť polského národa. Osudy obětí z Těšínského Slezska“

Výstavu organizovanou Velvyslanectvím ČR v PR u příležitosti 70. výročí katyňského zločinu pod názvem „Katyň – paměť národa“ (osudy obětí v československém kontextu) připravil Marián Štefek z Dokumentačního centra Kongresu Poláků v České republice. Výstavní materiály jsou rozšířeny o podklady historika Miečislava Boráka ze Slezského muzea v Opavě, který se dlouhá léta zabývá identifikací katyňských obětí.

V roce 1943 nalezly jednotky Wehrmachtu u vesnice Katyň na západě Ruska masové hroby více než 4000 polských důstojníků a Německo posléze oznámilo, že je povraždili Sověti. Toto prohlášení bylo považováno za hitlerovskou propagandu. Moskva z masakru obvinila nacisty. Teprve po téměř půl století, 13. dubna 1990, přiznal tehdejší ruský prezident Michail Gorbačov pravdu o katyňské tragédii.

Polští důstojníci padli do sovětského zajetí v rámci dělení Polska mezi nacistické Německo a Sovětský svaz v září 1939 na základě paktu Molotov-Ribbentrop o neútočení. Poláci byli internováni v ruském Kozelsku a Ostaškově a v ukrajinském Starobělsku. V dubnu až květnu 1940 byli převezeni do táborů sovětské tajné policie NKVD, odkud byli deportováni na místa hromadných poprav. Celkem bylo zastřeleno 15 000 polských důstojníků a asi 7000 dalších obětí, převážně lékařů, intelektuálů a policistů. Rozhodnutí týkající se jednoho z nejmasovějších zločinů druhé světové války z března 1940 podepsali sovětský vůdce Josef Stalin, šéf sovětské diplomacie Vjačeslav Molotov a další členové tehdejšího moskevského vedení. Seznamy zajatců připravil Lavrentij Berija, tehdejší šéf ministerstva vnitra. Důvodem likvidace polských důstojníků prý byla Stalinova touha po odplatě za porážku Rudé armády v roce 1920, kdy Poláci zabránili postupu bolševiků na východ, a Stalinovo rozhodnutí zbavit polský národ jeho intelektuální elity.

Dle výzkumu profesora Mečislava Boráka je evidováno na 500 obětí z území Těšínského Slezska (Poláky zvaná Zaolzie – Záolží).

Výstava se koná pod záštitou velvyslance České republiky v Polské republice J. E. Jana Sechtera.

Program.

  • 10.00 hod. – Mše svatá za oběti katyňské tragédie z území bývalého Československa, Vojenská katedrála polské armády ve Varšavě, ul. Długa 13/15, Varšava
  • 12.00 hod. – Slavnostní otevření výstavy „Katyň – paměť polského národa. Osudy obětí z Těšínského Slezska“, Senát Polské republiky, ul. Wiejska 6, vchod B II., Varšava (Vstup po předložení pozvánky)
  • Promítání filmu „Zločin jménem Katyň“, Dům setkání s historií, ul. Karowa 20, Varšava, Prezentace knihy prof. Mečislava Boráka „Oběti katyňské tragédie z území bývalého Československa“, Diskuse

Místo konání:

Varšava, Senát Polské republiky, ul. Wiejska 4/6/8

Datum:

25.5.2011 12:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala