Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.11.2018 9:00 - 1.12.2018 18:00

Mezinárodní konference mladých slavistů: Malý jazyk - velké téma 2018

Ústav západní a jižní slavistiky Varšavské univerzity, Ústav slavistiky Polské akademie věd, Sdružení Etnografické pracoviště a České centrum ve Varšavě zvou všechny zájemce k účasti na mezinárodní konferenci mladých badatelů 30.11-1.12.2018

Slovanské jazyky patří mezi největší větve indoevropské jazykové rodiny. Najdeme mezi nimi nejen prestižní a zákonem podporované státní jazyky, ale také malé a ohrožené jazyky s nejistým statusem a budoucností. Mnohé z nich vznikaly v pohraničních oblastech díky kontaktům s neslovanskými etniky a jejich kulturami. Jiné jsou zbytky starších jazykových variant, u kterých se díky izolaci zachránily archaické a pro vědce fascinující prvky, nebo se u nich naopak vyvinuly unikátní, jinde neznámé vlastnosti.

Jazykové menšiny slovanských zemí budou tématem konference pořádané na přelomu listopadu a prosince roku 2018. K účasti vyzýváme jazykovědce, antropology, kulturology a etnology, historiky a všechny badatele, kteří se zajímají o jazyk a jeho vliv na kulturu a identitu. Neočekáváme pouze referáty týkající se slovanských jazyků v přesném slova smyslu, ale také příspěvky věnované neslovanským skupinám, jejichž jazyk a kultura byly ovlivněny slovanskými sousedy.

Navrhovaná témata příspěvků:

  • jazyky slovanských bezstátních národů (Kašubové, Lužičtí Srbové, Rusíni)
  • velké (státní) slovanské jazyky jako menšinové jazyky v zahraničí
  • jazyky neslovanských menšin ve slovanských zemích
  • slovansko-neslovanské jazykové kontakty v pohraničích a jazykových ostrovech
  • neuznávané, kontroverzní a vznikající jazyky
  • znakové jazyky slovanské kulturní oblasti
  • srovnání situace neslovanských a slovanských menšinových jazyků
  • revitalizace ohrožených jazyků

Délka příspěvků: 20 minut, jazyky konference: všechny slovanské a angličtina. Zveřejnění vybraných konferenčních příspěvků se plánuje ve druhé polovině roku 2019, v 14. čísle recenzovaného časopisu Ústavu slavistiky PAV. Texty k publikaci mohou být napsány pouze v angličtině nebo polštině (redakční politika časopisu).

Přihlášky (kontaktní údaje, téma a abstrakt 1500-1800 znaků včetně mezer) posílejte prosím na MJWT2018@gmail.com do 15. října 2018. Rozhodnutí o přijetí příspěvku pošleme do konce října.

Místo konání:

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Datum:

Od: 30.11.2018 9:00
Do: 1.12.2018 18:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala