Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.2.2018 17:30

Promítání filmu "Slyšte můk výkřik" (1991) za účasti odborníků

Promítání filmu „Slyšte můj výkřik” o sebeupálení Ryszarda Siwce doprovází výstavu „Jan Palach 69“. Úvodní přednášku přednese dr hab. Robert Kulmiński z Institutu západních a jižních slovanských studií Varšavské univerzity. Po promítání proběhne diskuze za účasti režiséra filmu Macieje Dygase. Setkání bude moderovat Michal Przepierski z Ústavu národní paměti.

 

„Já, Ryszard Siwiec, zdráv na těle i na duchu, jsem se po dlouhém boji a úvaze rozhodl vyjádřit protest proti totální tyranii zla, nenávisti a lži, které ovládají svět“. Těmito slovy 50letý účetní z města Przemyśl se vyjádřil v závěti. 8. září 1968 se na varšavském Stadionu Desetiletí při celostátních oslavách dožínek polil hořlavinou a zapálil. Chtěl protestovat nejen proti potlačení studentského protestního hnutí v Polsku na jaře 1968 a proti sovětské okupaci Československa a polské účasti na ní, ale vlastně i vůbec proti komunistickému zřízení. Těžce popálený Siwiec skončil v nemocnici, kde po několika dnech zemřel.

Jméno Siwce se ale neobjevilo na prvních stránkách polských ani západních novin. Několik měsíců mlčela dokonce Svobodná Evropa. Když se za půl roku na Václavském náměstí upálil Jan Palach, svět byl otřesena. Také o podobném protestu Litvina Romana Kalanty se veřejnost dozvěděla.

Na základě zachovaných dokumentů, vyprávění příbuzných a očitých svědků se Maciej Dygas snaží odpovědět na otázky, co Sivce k sebeupálení vedlo, jaký byl člověk a jak lze jeho čin zhodnotit. Na základě zdrojů lze vyvodit, že Siwiec byl člověk čestný, odmítající kompromisy a jehož smrt má být protestem proti vládnoucímu systému. Film končí šokující, náhodně natočenou, několikasekundovou archivální sekvencí – okamžikem sebeupálení Ryszarda Siwce.

Stránky Ústavu nádorní památky: https://przystanekhistoria.ipn.gov.pl/

Událost na bacebooku: https://www.facebook.com/events/934825540018598/

Více info o výstavě "Jan Palach '69": http://warsaw.czechcentres.cz/program/travel-events/vystava-o-janu-palachovi/

 

 

Místo konání:

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, ul.Marszałkowska 21/25, 00-001 Warszawa

Datum:

1.2.2018 17:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala