Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.12.2018 - 31.3.2019

Překladatelská soutěž Cena Susanny Roth 2019 | Dny bohemistů

Vyhlašujeme 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Českých center a Českého literárního centra

Soutěž je určena začínajícím překladatelům do 40 let, kteří ještě nevydali žádný vlastní literární překlad. Soutěžící dostanou k přeložení fragment nějakého vybraného románu, který je pro všechny stejný. Soutěž se odehrává souběžně v 12 zemích. Porota, která se skládá z vybraných odborníků v oblasti literárního překladu, určí jednoho vítěze z každé země. V soutěži nebudou hodnoceny práce, které překladatel zveřejní před jejím zakončením. Soutěž byla pojmenována na počest švýcarské bohemistky a překladatelky Susanny Roth (1950–1997), která se ve velké míře zasloužila o propagaci moderní české literatury v zahraničí.

Text k překladu:

Tento rok je za úkol přeložit 12 normostran knihy „Probudím se na Šibuji” od Anny Cimy (nakl. Paseka, Praha 2018): kapitoly 16-19 z třetí části knihy (str. 83-95). Text je dostupný zde: soutěž 2019.

Ceny:

Hlavní: několikadenní výjezd do České republiky spojený s účastí na bohemistickém semináři i na jeho doprovodném programu. Výjezdu se zúčastní výherci ze všech 12 zemí. České centrum ve Varšavě kromě toho udělí ceny i pro 2. a 3. místo a také uspořádá překladatelský seminář pro skupiny nejlepších mladých překladatelů.

Podmínky účasti:

Hotový a soutěžním pseudonymem označený překlad určeného fragmentu ve formátu .doc nebo .pdf musí soutěžící poslat společně s aktuálním profesním životopisem ve formě stručného shrnutí v češtině (max. 1000 znaků), kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail, datum narození) a svou aktuální fotografií (společně s uvedením jména autora fotografie). K výše zmíněným dokumentům je potřeba ještě dodat prohlášení o výhradním autorství zaslaného překladu.

Soubor všech těchto dokumentů musí soutěžící poslat v elektronické podobě na adresu serafin@czech.cz nejpozději do 31. března 2019. Do soutěže nebudou zahrnuty práce podepsané jinak než pod pseudonymem. Práce budou anonymě (pouze s uvedením pseudonymu) hodnoceny soutěžní porotou, která se skládá z uznávaných překladatelů literatury z českého jazyka do jazyka polského.

Termíny:

Zaslání překladů: 31. března 2018

Vyhlášení výsledků: do 15. května 2018

Pobyt vítězů soutěže v České republice: léto/podzim 2018

Kontakt:

Edyta Serafin, Czeskie Centrum w Warszawie, email: serafin@czech.cz

Vzor medailonku naleznete zde: účastníci 2018.

Podrobný popis soutěžných pravidel pro účastníky: pravidla 2019.

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 21.12.2018
Do: 31.3.2019

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala