Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Mladí Poláci, studenti Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego připravili na podporu broumovské skupiny kostelů v regionu Broumovska v Královéhradeckém kraji cyklus aktivit – Český týden ve Vratislavi (Wroclawi).

Tato akce probíhá od 28. května do 2. června 2015 na půdě Univerzity a dalších místech Vratislavi (Wroclawi). Zahrnuje řadu přednášek, diskuzí, setkání polských bohemistů a v neposlední řadě i výstavu Broumovská skupina kostelů.

Jedná se o výstavu fotografií broumovského fotografa Jana Záliše a Martina Mádla z Ústavu dějin umění AV ČR, která byla připravena spolkem Omnium. Výstava Broumovská skupina kostelů byla slavnostně zahájena vernisáží v poledne 29. května v Matematické věži Univerzity prof. Andrzejem Kozielem za účasti znalce českého baroka, prof. Jana Vrabce, autora fotografií Jana Záliše a dalších hostů.

Na aktivity spojené s Českým týdnem ve Wroclawi naváže v červenci 2015 na Broumovsku připravovaná Letní škola k barokní architektuře a umění. Letní škola je výsledkem více než roční spolupráce Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Římskokatolické farnosti v Broumově a spolku Omnium.