Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Tato populárně-naučná syntéza historie Horního Slezska je výsledkem několikaleté práce historiků z Polska, Německa a Čech.

Plný titul publikace zní „Historie Horního Slezska. Politika, hospodářství a kultura evropského regionu“. Průběh práce a meritorní dohled nad knihou vedli: za polskou stranu profesor Ryszard Kaczmarek ze Slezské univerzity, za německou stranu profesor Joachim Bahlcke ze Štutgartské univerzity a za českou stranu profesor Dan Gawrecki z Opavské univerzity.

Nelehká historie regionu s multikulturní tradicí a složitou identitou se tak konečně dočkala svědomitého zpracování. Cílem autorů je posílení pocitu regionální identity obyvatel tohoto území v kontextu polsko-německo-českých vztahů.  Autoři se pouštějí i do horkých historických témat – věnují se také germanizační politice, plebiscitu a slezských povstání, otázce vyhnání a vysídlení  a roku 1945 nebo konfliktu o Těšínské Slezsko.