Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Hlasování čtenářů v česko-polské novinářské soutěži o cenu PL-CZ Local Press Award otevřeno do soboty 10. listopadu.

Novinářská cena PL-CZ Local Press Awards, v tomto roce udělována podruhé, má za cíl zviditelnit publicisty, kteří nejlépe odpovídají na otázky o významu a podstatě regionu v současném společenském, politickém, ekonomickém a kulturním životě. Prostřednictvím účasti polských i českých novinářů usilují pořadatelé o navázání spolupráce mezi lokálními médii a možnosti výměny zkušeností a metod práce s regionálními náměty.

Do soboty 10. listopadu probíhá také hlasování veřejnosti o nejlepší soutěžní text. Tři české a tři polské práce s největším počtem hlasů budou nominovány na hlavní cenu čtenářů, z nichž v čtenáři v druhém kole hlasování vyberou vítěze. Vítězné práce budou publikované v dvojjazyčném sborníku. Oficiální vyhlášení výsledků se uskuteční 15. prosince 2012 ve Varšavě.

Více informací o soutěži a hlasování: www.localpressawards.pl